פתרון המיועד לאנשים המפעילים את כיסא הגלגלים באמצעות מתגים ומאפשר להשתמש באותם מתגים גם להפעלת המחשב. המעבר בין מצב כיסא למצב מחשב הוא עצמאי.
מתאים גם לאנשים המפעילים את המחשב באמצעות סריקה וגם לאנשים המפעילים את המחשב באמצעות מניע עכבר (ארבעה מתגים לארבעה כיוונים + מתג בחירה אופציונלי).
מתאים גם לכיסאות גלגלים המופעלים עם מתג יחיד באמצעות סורק.