בחר בתא אחד או יותר, ובחר באחת מהאפשרויות תחת לשונית עיצוב בשורת התפריט.

תוכל לשנות את הצורה, את המילוי, את הגבול ואת הרקע האחורי של התא. ניתן לשנות גם את הגופן, את גודלו ואת צבעו של הטקסט.

צבעים

לחץ על מילויגבולרקע אחורי או צבע ובחלון שנפתח בחר צבע. לחץ על  התאמת צבע לאפשרויות נוספות.

גופן

בכדי לבחור גופן אחר, לחץ על גופן ובחר מתוך הרשימה. לחץ על גודל בכדי להגדיל או להקטין את הטקסט. שים לב כי כאשר גודל הגופן משתנה, גודל התמונה משתנה בהתאם.

*טיפ

בכדי להשתמש בצבע ממקום אחר (למשל מדף באינטרנט), לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי באמצעות העכבר.