תאי דילוג מאפשרים למשתמש לעבור בין לוחות ביישום.

במצב עריכה, לחץ על תא ריק ובחר באפשרות יצירת תא. לאחר מכן לחץ על עבור ל ועל הבא.

מצא את הלוח הרצוי מתוך היישום, בחר בו ולחץ על אישור כדי ליצור את תא הדילוג.

* טיפ

תוכל במהירות ליצור או לערוך תא דילוג על ידי לחיצה על Ctrl + J במקלדת.