אזור הכתיבה משמש לעריכת מסרים שיוקראו בקול.

הוסף אזור כתיבה ללוח על ידי בחירת תא ריק, לחיצה על יצירת תא ובחירה בקטגוריה שיחה וכתיבה. בחר באפשרות אזור כתיבה המשמש לשיחה ולאחר מכן לחץ על אישור.

המקום הכי טוב לאזור הכתיבה הוא תא רחב בראש הלוח.

באותה דרך תוכל להוסיף תאי פקודה אחרים מהקטגוריה שיחה וכתיבה. למשל, תא אמור או תא מחיקה.

* טיפ

אם אינך בטוח מה פקודה מסויימת עושה, בחר בה ולחץ על מידע.