BJ-857-C-L-2 BJ-857-C-1

 • ג'ויסטיק דיגיטלי מבוסס על טכנולוגית microswitch.
 • מותאם גם לאנשים עם קושי בויסות תנועתי (ספסטים ואטטואידים).
 • דגמים עם 1, 2 או 4 מתגים מובנים לביצוע פעולות העכבר.
 • אפשרות לחיבור עד ארבעה מתגים חיצוניים לשליטה בפעולות העכבר.
 • מגן מקשים בחלק מהדגמים.

 

התאמה על ידי תוכנת BJOY

 • שליטה במהירות תנועת הסמן. אפשרויות האצה.
 • קביעת פעולות המתגים – קליק שמאלי, קליק ימני, הקשה כפולה, גרירה או שום פעולה.
 • כיווני התנועה – 4 כיוונים, 8 כיוונים.
 • קביעת משוב שמיעתי לביצוע פעולת עכבר.
 • הגדרת זמן מינימלי ללחיצה על מתג (לצורך התעלמות מלחיצות לא רצוניות).
 • נעילת גרירה – לחיצה ארוכה על מקש קליק שמאלי מעבירה למצב של גרירה.