BJ-853-2 BJoyChin3

 

  • תחליף עכבר ארגונומי המאפשר הפעלת המחשב באמצעות הזזת הסנטר.
  • התקן קטן עם שני מתגים קטנים המותאם לשימוש על ידי הסנטר.
  • הנגשה על ידי זרוע.

התאמה על ידי תוכנת BJOY

  • שליטה במהירות תנועת הסמן.
  • קביעת הפעולות של שני המתגים – קליק שמאלי, קליק ימני, הקשה כפולה, גרירה או שום פעולה.
  • כיווני התנועה – 4 כיוונים, 8 כיוונים, ללא מגבלה.
  • קביעת משוב שמיעתי לביצוע פעולת עכבר.
  • הגדרת זמן מינימלי ללחיצה על מתג (לצורך התעלמות מלחיצות לא רצוניות).
  • נעילת גרירה – לחיצה ארוכה על מקש קליק שמאלי מעבירה למצב של גרירה.