שימוש בג'ויסטיק של כיסא הגלגלים להפעלת המחשב

 • התקן USB קטן המאפשר להשתמש בג'ויסטיק של כיסא הגלגלים להפעלת המחשב.
 • לא נדרש שום שינוי במערכת ההפעלה של כיסא הגלגלים. ללא צורך בהנגשה נוספת, ניתן להפעיל גם את המחשב.
 • ביצוע פעולות העכבר באמצעות עד שני מתגים חיצוניים או תוך שימוש בתוכנה Dwell Clicker.
 • ניתן להתאמה על ידי תוכנת BJOY. כל ההגדרות נשמרות במכשיר עצמו.
 • אפשרות להפעלה או ניטרול של השליטה במחשב על ידי לחיצה ארוכה על אחד משני המתגים.

התאמה על ידי תוכנת BJOY

 • שליטה במהירות תנועת הסמן.
 • קביעת הפעולות של עד שני מתגים - קליק שמאלי, קליק ימני, הקשה כפולה, גרירה או שום פעולה.
 • כיווני התנועה - 4 כיוונים, 8 כיוונים, ללא מגבלה.
 • קביעת משוב שמיעתי לביצוע פעולת עכבר.
 • הגדרת זמן מינימלי ללחיצה על מתג (לצורך התעלמות מלחיצות לא רצוניות).
 • נעילת גרירה - לחיצה ארוכה על מקש קליק שמאלי מעבירה למצב של גרירה.