BJoy Click

 • מאפשר בניית עכבר המופעל על ידי מתגים, המותאם לצרכי המשתמש וליכולותיו.
 • ארבע כניסות מתגים לשליטה בתנועת העכבר (ארבעה כיוונים).
 • שתי כניסות להתאמת פעולות העכבר.
 • Plug & Play – תחילת עבודה מיידית במחשב ללא צורך בהגדרות כלשהן.
 • ניתן להתאמה על ידי תוכנת BJOY. כל ההגדרות נשמרות במכשיר עצמו.

התאמה על ידי תוכנת BJOY

 • שליטה במהירות תנועת הסמן. אפשרויות האצה.
 • קביעת הפעולות של עד שני מתגים – קליק שמאלי, קליק ימני, הקשה כפולה, גרירה או שום פעולה.
 • כיווני התנועה – 4 כיוונים, 8 כיוונים.
 • קביעת משוב שמיעתי לביצוע פעולת עכבר.
 • הגדרת זמן מינימלי ללחיצה על מתג (לצורך התעלמות מלחיצות לא רצוניות).
 • נעילת גרירה – לחיצה ארוכה על מקש קליק שמאלי מעבירה למצב של גרירה.